Login Form

Sněm HNHRM Chodov 2014

Na sněmu byl přijat ETICKÝ kodex. Jeho podpis, jako vyjádření souhlasu se zásadami kodexu, bude nezbytnou podmínkou pro umístění na Kandidátní listině HNHRM.

ETICKÝ KODEX
Preambule

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

sdružuje ty, kteří nejsou a nechtějí být členy politických stran, ale při tom mají aktivní zájem o osudy svých měst (obcí) a kteří se chtějí angažovat ve prospěch harmonického rozvoje své obce (města) v komunální politice na radnicích v obecních (městských) zastupitelstev a v poslaneckém sboru krajů.

 

Kandidát, uvedený na KL za HNHRM, svobodně vyjadřuje svým podpisem souhlas s tímto kodexem a v případě svého zvolení prohlašuje že:

  1. Bude dodržovat obecně platné právní normy ČR.
  2. Uznává, že jen svobodný občan se svými právy a povinnostmi, může spolu s ostatními vybudovat prosperující společnost, založenou na odpovědnosti jednotlivce.
  3. Nebyl pravomocně odsouzen za úmyslné spáchání trestného činu.
  4. Osobně nebo prostřednictvím právnické osoby nepodnikal v oblastech, které lze považovat za škodící klidnému soužití (jako je provozování VHP a jiných loterií, sázek nebo organizování prostituce).
  5. Výkon mandátu zastupitele chápe jako veřejnou službu obyvatelům své obci (městu) a cítí i stejnou zodpovědnost.
  6. Pro svou obec (město) a jeho obyvatele bude pracovat zodpovědně, nestranně a bez diskriminace jakékoliv skupiny obyvatel či jednotlivců.
  7. Při svém rozhodování a práci nebude konat tak, aby přinesl neoprávněnou výhodu sobě, či osobě jemu blízké.
  8. Pro svou obec (město) bude pracovat s péčí řádného hospodáře.
  9. V souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, nebude přijímat žádné protislužby.
Datum, jméno a podpis kandidáta.