Login Form

Krajská liga na Březové a v Hroznětíně

V pátek 22. června proběhl na Březové (SO) noční závod mladých hasičů zařazený do Karlovarské ligy. Soutěž začala za světla branným během a za tmy pak pokračovala druhou disciplínou - požárním útokem. Soutěžní družstva směla používat jen osvětlení, které bylo součástí PS 12. Do celkového hodnocení se započítával součet pořadí z obou disciplín.
Vítězem se stalo družstvo z Plesné, 2. místo Chodov a 3. místo Krajková.

O den později se v Hroznětíně konala další soutěž zařazená do Karlovarské ligy, tentokrát šlo o klání mužů a žen. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - požárním útoku, který se započítával do hodnocení ligy, a "sranda štafetě", která se s útokem započítávala do hodnocení pohárové soutěže.
Požární útok - klasika s nástřikovým terčem "Sranda štafeta" - 1.úsek - přenesení 2 konopných hadic, 2. úsek - přenesení hasicího přístroje, 3. úsek - skok do napuštěné nádrže, podplavání překážek, záchrana tonoucího (voda byla pěkně ledová), 4. úsek - transport zraněného. Chodovské ženy se umístily na 2. místě (liga) a 3. místě (pohár).

Více informací ke Karlovarské lize naleznete na www.krajskaliga.cz