Login Form

Informace ke krajským volbám

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí se již teď připravuje na volby do krajských zastupitelstev, které se budou konat pravděpodobně na podzim roku 2012. Již v předchozím volebním období náš klub v Chodově úspěšně získal mandát zastupitele Karlovarského kraje pro Ing. Josefa Horu.

A s čím k našim voličům přicházíme?

Naše hnutí připravuje vlastní kandidátky v Karlovarské a Libereckém kraji. Budeme kandidovat samostatně a bez spolupráce s jinou politickou stranou. To znamená, že budeme reprezentovat naše vize, naše názory a za takové si také poneseme svou „kůži na trh". Nebudeme tudíž slibovat voličům to, že v kraji za ně vyřešíme celostátní problémy.

Na našich kandidátkách najdete lidi, kteří mají osobní zkušenost s prací pro voliče a to na komunální úrovni. Jsme přesvědčeni, že znalost problémů měst a obcí a zejména jejich občanů je základ pro správné řízení celého kraje. Budou to starostové, místostarostové a radní z měst v jednotlivých krajích. Dále na našich kandidátkách najdete také hasiče. To jsou lidé, kterých si vážíme pro jejich odvahu a pomoc. Hasiči díky své práci ale také získávají zkušenosti a zcela pragmatický pohled na život jak ve městě, tak i v kraji. Těchto jejich zkušeností je nutné využít.

Naši kandidáti nebudou spojeni s žádnou politickou stranou či ideou a právě díky tomu se na problémy svého kraje mohou dívat zcela otevřeně bez diktátu stranických aparátů, což jim zajišťuje opravdovou svobodu pro jejich rozhodnutí. Nebudeme tudíž slibovat voličům to, že v kraji za ně vyřešíme celostátní problémy, ale zajímáme se o konkrétní potřeby svého kraje.

Naše heslo je prosté : Přijďte se podívat do měst kde pracujeme, a tak chceme, aby to fungovalo v celém kraji.

S volebním programem hnutí a se jmény kandidátů vás na našich stránkách seznámíme.