Login Form

Z historie klubu Dubí

Klub HNHRM Dubí byl založen v roce 2002 a v době jeho založení spolupracovalo 17 lidí - členů a příznivců.

Podporujeme sport, kulturu, zájmovou činnost a veškeré záležitosti, které pomáhají a přispívají k rozvoji našeho města - Dubí.

Vedení klubu: Ilona Smítková - předsedkyně, Romana Diepoldová - hospodářka.

Zástupci Klubu Dubí se pravidelně a aktivně zúčastňují  jednání sněmů HNHRM.

Předsedkyně Ilona Smítková byla starostkou města Dubí  od r. 1994 - 1998, od r. 1998 do 2002 s krátkou přestávkou a od r. 2002 - do r. 2006.

Klub HNHRM Dubí měl vždy zastoupení v zastupitelstvu města (od r. 2010 máme 2 mandáty).

Hlavní naší sponzorskou činností bylo zajištění odpočinkového koutku pro děti (tzv. dřevěný program) na koupališti v Dubí, příspěvky na dětské tábory pro sdružení Dubíčko, akce kroužku Hravých kuřátek, akce Dostavníku; dále sportovní akce - fotbal, soutěže, tábory.

 

Nadále chceme pokračovat v této činnosti.

 

V případě zájmu se nebráníme rozšíření našich řad.