Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Děčín

předseda klubu:

Ing. Anna Lehká

kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozvojová zóna Děčín

Cílem je řešení dlouhodobého hospodářského a sociálního zaostávání města Děčína a jeho širší­ho regionu prostřednictvím vybraných rozvojových projektů pro investory.

 

Průmyslová zóna

Přeměna stávající starší dopravní a průmyslové infrastruktury v oblasti Děčína na oblast využitelnou pro průmyslové podnikání, vytipované oblasti:

 

- Východní nádraží

- Brownfield Křešice

- Část Hlavního nádraží (Děčín-západ)

 

Projekt průmyslové zóny představuje výraznou finanční účast státu (75%, výjimečně 100%), zři­zovatelem může být město, případně kraj. Průmyslová zóna není cílem, ale prostředkem k přivedení nových průmyslových investorů nebo rozvoji podniků místních.

 

Technická památková zóna

Podpora záchrany a smysluplného využití technických památek v dané průmyslové oblasti, zejména historické budovy Východního nádraží Děčín. Přeměna památky na společensky využi­tou nemovitost. Nabízí se jako logický partner Národní technické muzeum, což se ale neobejde bez výrazné účasti státu. Přitom nelze využít stejné zdroje jako na průmyslové zóny, ale je možné dosáhnout na fondy EU, např. přeshraniční spolupráce Čechy-Sasko v novém programovacím období zaměřené na záchranu kulturního dědictví.

 

Vznik pracovní skupiny Rozvojová zóna Děčín

V rámci Hospodářské a sociální rady okresu Děčín (HSRD) byla v květnu 2015 vytvořena pra­covní skupina, sdružující významné podniky, zástupce magistrátu města, významné školy, poli­tiky a další veřejně činné osoby. Její náplní práce je zpracování ideových záměrů a podnětů pro projekty výše, a to při vědomí, že hlavním jednatelem v daných projektech bude město Děčín, případně Ústec­ký kraj.

 

Varianty řešení zóny Východní nádraží

Varianty vycházejí z možných úprav, které mohou nastat zároveň s plánovanou rekonstrukcí železniční trati Kolín-Děčín. Ve všech případech se týkají výhradně oblasti Děčín-východ dolní nádraží, kde by došlo k uvolnění severní části (přiléhající k Benešovské ul.) a jižní části (přiléha­jící k ul.17.listopadu). Severní část by byla určena pro výstavbu průmyslových objektů novými investory. Jižní část by sloužila částečně jako zázemí a servisní plocha průmyslové zóny, částečně zázemí zde situované kulturní technické památky – nádraží Rakouské severozápadní dráhy, resp. uvolněný pozemek by se rozdělil podle potřeby.

 

Varianty (zobrazené dále):

1. Zachování pouze průjezdních kolejí a uvolnění plochy 12 ha na severu a 8,5 ha na jihu.

2. Zachování průjezdních kolejí a omezeného počtu odstavných kolejí, uvolnění plochy 12 ha na severu a 4 ha na jihu.

3. Zachování průjezdních kolejí a potřebného počtu odstavných kolejí při přeložení dvou kolejí, uvolnění plochy 7,5 ha na severu a 8,5 ha na jihu.

4. Zachování průjezdních kolejí a omezeného počtu odstavných kolejí, uvolnění plochy 7,5 ha na severu a 4 ha na jihu.

Vybudování průmyslové zóny Východní nádraží vyžaduje výkup pozemků od ČD (ve spoluprá­ci s SŽDC), snesení vybraných kolejí, demolice bývalých skladišť, sanaci pozemku, odstranění štěrku, zřízení nezbytné infrastruktury.

 

Brownfield Křešice

Pozemky bývalé konzervárny v Děčíně – Křešicích jsou v rukou soukromého vlastníka, a to po mnoha letech, kdy byly součástí konkurzní podstaty a objekty zde situované se dostaly do znač­ně zchátralého stavu. Přeměna areálu na průmyslovou zónu vyžaduje rozsáhlé demolice, sanace a úpravy pozemků, stejně tak investice do přilehlé silniční infrastruktury.

 

Národní nebo regionální dopravní muzeum

Národní technické muzeum (NTM) je vlastníkem celé řady cenných strojů a dopravních pro­středků, umístěných v depozitářích. V 90.letech byl usnesením vlády ČR schválen záměr zřídit v ČR železniční muzeum, pro tento záměr bylo jednu dobu vybráno Východní nádraží v Děčíně, později byl ale záměr opuštěn v souvislosti se záměrem zřídit železniční dopravní muzeum v Praze na Masarykově nádraží. V případě finančního krytí je NTM připraveno o zřízení pobočky jednat. Spoluúčast by zvážilo ČVUT.

 

Subjekty, se kterými je nebo bude jednáno:

- Czechinvest (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

- Ministerstvo dopravy ČR

- SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

- ČD – České dráhy

- Majitelé brownfieldů na území Děčína

- Národní technické muzeum (NTM)

- ČVUT

- Ústecký kraj – odbor rozvoje a odbor kultury

- Národní památkový ústav

 

Kontakty:

Pracovní skupina HSRD Rozvojová zóna Děčín:

Vedoucí skupiny - Ing. Zdeněk Machala, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tajemník Hospodářské a sociální rady okresu Děčín - Ing. Jiří Astr, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost - Ing. Vlastimil Pažourek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Město Děčín:

Náměstek primátorky - Ing.Jiří Anděl, CSc., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Autoři: Zdeněk Machala, Vlastimil Pažourek, Aleš Černohous

červen 2015


Dokument ke stažení - Rozvojová zóna Děčín (záměry k 24.6.2015)