Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Děčín

předseda klubu:

Ing. Anna Lehká

kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Multifunkční vzdělávací centrum

MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NÁDRAŽÍ RAKOUSKÉ SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY V DĚČÍNĚ

Využití nádražní budovy Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně vychází z těchto ideí:

- vytvoření prostor pro děčínské pracoviště ČVUT v Praze – Fakulty dopravní, včetně        studentských kolejí,

- vytvoření technického parku pro studenty ČVUT včetně laboratorního a simulačního vybavení,

- vytvoření prostoru pro setkávání vysokoškolských a středoškolských studentů s možností    společné práce, včetně partnerů z blízkého Německa a dalších zemí,

-  vytvoření prostoru pro pořádání konferencí i s přeshraničním přesahem,

-  vytvoření prezentačního a kontaktního místa pro širokou veřejnost,

-  vytvoření výstavní expozice nadregionálního významu,

-  vytvoření podmínek pro budoucí vědu a výzkum

-  zvýšení renomé děčínského pracoviště ČVUT v regionu Ústeckého kraje

 

HISTORIE BUDOVY

Areál nádraží byl budován v letech 1870-1874 společností Rakouská severozápadní dráha ve velmi výpravném imperiálním architektonickém stylu. Nádraží v Děčíně bylo součástí velkého evropského dopravního projektu, společnost vlastnila i flotilu nákladních plavidel na Labi a zajišťovala spojení s přístavem Hamburk, následně železnicí do Prahy a Vídně. V Praze měla budova téměř identické dvojče v nádraží Praha-Těšnov, zbořené v roce 1985. Cílem projektu je zachránit architektonicky nejcennější drážní budovu v České republice a najít pro ni nové smysluplné využití.

 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ OBJEKTU

 

Zatím uvažované využití budovy lze rozdělit do čtyř vzájemně na sebe navazujících částí:

 

  1. 1. Prostory ČVUT FD

 

Využití budovy pro účely vysokoškolského pracoviště ČVUT FD předpokládá v dostatečné kapacitě zajistit prostory:

-          ubytovací,

-          kancelářské,

-          výukové,

-          laboratorní,

-          odpočinkové

-          ostatní (knihovna, studovna, aj.)

Ubytovací služba je navržena ve formě vysokoškolské koleje, vzdělávací aktivity jsou umožněny v řadě navazujících místností, kde jsou vhodné prostory, pro výukové místnosti, dílny nebo laboratoře.  Pracoviště ČVUT v Děčíně např. hledá vhodný prostor pro drážní trenažér, pro výuku strojvůdců. Využití budovy Nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně pro pracoviště ČVUT FD může významně zvýšit renomé a prestiž nejen fakulty a celého děčínského regionu, jde o objekt naprosto unikátní v celém prostoru střední Evropy. V rámci objektu budou vytvořeny i dva menší testovací polygony pro silniční a železniční dopravní problematiku.

 

  1. 2. Výstavní expozice (TECPARK DĚČÍN)

 

Základní funkcí výstavní expozice bude prezentace technických věd. Předpokládá se zapojení více fakult ČVUT, místní střední průmyslové školy, případně dalších institucí v České republice. Expozice by měla v maximální míře využít současné prezentační techniky, jako např. dotykové interaktivní tabule. Jednoznačným cílem je přesah i do jiných regionů ČR, případně do sousedního Německa. Expozice může být sestavena z různých dopravních simulátorů nebo stálé expozice na interaktivních tabulích s tématy historie dopravy, statistika dopravy nebo telematika.

Pro tyto účely je možné využít především dva velké reprezentativní sály, propojené chodbou.  Velký sál odbavovací haly byl v minulosti využíván jako sportoviště, zasloužil by si daleko rozmanitější využití. Mohl by sloužit jako reprezentativní kongresový sál, adaptovatelný pro pořádání kulturních a sportovních akcí s kapacitou cca. 200 osob. Prostor je umocněn originální sochařskou výzdobou. Sál původní nádražní restaurace je použitelný např. pro výstavní účely, jako aula. Součástí reprezentačních prostor je i chodba s částí dochovaných nádražních cedulí pro jízdní řády z roku 1874 využitelná pro výstavní účely a tzv. císařský salonek, původně určený případné návštěvě císaře Františka I. s unikátní výmalbou vhodný pro menší recepce a společenské akce.

 

Vlastní reprezentační prostory je snadné doplnit o menší prezentační expozici, zaměřenou na místní výrobní produkci, dějiny železničního uzlu Děčín či prezentaci vzdělávacích programů regionu.

 

  1. 3. Prostory pro komerční aktivity

Budova má i několik místností, které se dají využívat samostatně ke komerčnímu provozu, jako kavárna či obchody. Multifunkční využití reprezentativních prostor by mělo umožnit i některé sportovní aktivity tradičné pro tento prostor v minulosti např. box. Děčín dlouhodobě patří mezi centra českého boxu a je v tomto sportovním oboru tradičním účastníkem první ligy ČR, pořádají se zde i mezinárodní utkání.

 

  1. 4. Turistický ruch

 

Děčín díky své poloze na frekventované mezinárodní železniční trati Praha- Drážďany umožňuje dobré možnosti pro kongresové aktivity, zejména s vazbou na nedaleké Drážďany. Aktivity v objektu bude i do budoucna možné financovat s příhraničních projektů Evropské unie. Objekt nádraží je možné využít i v programech cestovního ruchu. Město Děčín je v tomto směru významným místem Ústeckého kraje s řadou hojně navštěvovaných atrakcí (zámek, Pastýřská stěna a Via ferratou a ZOO) i poměrně vysokou návštěvností.

 

Specificky dopravní zaměření má řada místních turistických atrakcí, které spolu vytváří ucelený program. Provozuje se zde rekreační a osobní lodní doprava o Labi, Oblastní muzeum v Děčíně má stálou expozicí historie labské plavby, působí zde (ve zrušeném železničním stavědle č. 15) Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky Děčín.  V Děčíně jsou v provozu i turisticky oblíbený autobus z Londýna zvaný Doubledecker v majetku Dopravního podniku a funkční historický remorkér Beskydy spolu s městským přívozem v části Dolní Žleb.  Na objekt navazuje možnost turistické drážní dopravy po tzv. trianglu – Děčín-východ – most přes Labe - Děčín hl. n. - dva tunely – Děčín-Prostřední Žleb – most přes Labe a tunel zpět na Děčín východ, což je jinde nevídaný soubor unikátních drážních objektů.

 

Odhad nákladů rekonstrukce

 

Hrubé náklady byly podle hmoty objektu spočteny na cca. 290 milionů korun. Objekt je možné opravovat i po částech. K tématu zpracoval Ing. arch. Hájek studii využitelnosti objektu pro následující účely, ubytovací, reprezentativní, vzdělávací a komerční, součástí návrhu jsou i náměty pro technické a komunikační zázemí objektu.  Tyto náklady nezahrnují koupi budovy, jejíž cena se v současnosti pohybuje okolo 25 mil. Kč. Náklady na vybavení budovy a případné úpravy okolní infrastruktury lze odhadovat v intervalu 60 – 100 mil. Kč. Prvotní náklady vzniknou v souvislosti se samotným projektem a jejich výše je odhadována (i vč. spolupráce během stavebních prací a po jejich dokončení) na 15 – 20 mil. Kč.

 

Autoři: Zdeněk Říha, Ondřej Smíšek, Vlastimil Pažourek, Aleš Černohous
Doplněná studie využití objektu od Ing. arch. Karla Hájka

Červen 2016

 

Dokument ke stažení - MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NÁDRAŽÍ RAKOUSKÉ SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY V DĚČÍNĚ