Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

 

Zásadní informace a podmínky kandidatury v rámci spolupráce s MHNHRM:

1) nečlenských volebních subjektů, které chtějí kandidovat pod hlavičkou Místní HNHRM;

2) nečlenských volebních subjektů, které budou chtít podepsat kandidátní listinu statutárním zástupcem MHNHRM a nechtějí či nemohou kandidovat pod hlavičkou Místní HNHRM.

 

Ad 1) zástupce takového volebního subjektu musí kontaktovat statutárního zástupce (předsedu nebo místopředsedu hnutí), kterému písemně oznámí svůj záměr kandidovat, a se kterým bude domlouvat závěrečný akt, tj. podpis kandidátní listiny tímto statutárním zástupcem. Kontakty na oba statutární zástupce jsou na webových stránkách www.mistni.hnhrm.cz. S ohledem na nákladnost zasílání kandidátních listin poštou bude stanoveno místo a doba, kdy budou předseda či místopředseda MHNHRM připraveni listiny podepisovat. Pro hladký průběh bude vhodné telefonicky předjednat předpokládanou dobu příjezdu zástupce volebního subjektu. Při podpisu kandidátní listiny odevzdá zástupce volebního subjektu statutárnímu zástupci hnutí tiskopis Etického kodexu za každého kandidujícího člena uvedeného na listině s jeho vlastnoručním podpisem (např. 9 kandidátů = 9 podepsaných tiskopisů Etického kodexu).

Ad 2) takový volební subjekt musí splnit náležitosti uvedené výše v odst. Ad 1) a navíc, v souladu s usnesením Sněmu MHNHRM konaného v březnu v Teplicích, požádat Řídící radu o souhlas s možností kandidovat pod názvem jiného volebního subjektu než MHNHRM. Takovou žádost je nutné zaslat předsedovi či místopředsedovi hnutí předem, ti pak zajistí projednání v Řídící radě MHNHRM a následně žadatele vyrozumí o rozhodnutí Řídící rady. Při podání kandidátní listiny na příslušném úřadu je vhodné upozornit na to, že Místní HNHRM je uvedeno v rejstříku politických stran a hnutí.

 

Důležité termíny pro komunální volby 2022:

Termín předložení kandidátních listin k registraci registračnímu úřadu: 19.7.2022

Termín odstranění případných závad v kandidátních listinách: 1.8.2022

Termín konání voleb: 23. a 24.9.2022

 

Další detailní informace ke komunálním volbám 2022 naleznete zde. Podrobnosti včetně vzorů některých listin naleznete na webu MV ČR.