Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Sněm v Bochově

V sobotu dne 16. března 2024 se v Bochově uskutečnil Sněm Místní HNHRM. Dle presenční listiny se zúčastnilo 30 pozvaných zástupců klubů hnutí.

Program, který byl schválen jednomyslně všemi přítomnými, obsahoval schválení hospodaření hnutí za rok 2023 včetně vzetí na vědomí výroku auditora. Dále schválení rozpočtu na rok 2024 v předloženém znění, a jako plnění úkolu ze sněmu ve Frýdlantu byly zástupcům klubů hnutí předloženy ke schválení Stanovy Místní HNHRM. Spolu se stanovami byl ke schválení předložen také upravený Etický kodex a nově byly zpracovány a ke schválení sněmu předloženy jednací řády. Konkrétně Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád smírčího výboru hnutí. Důležitým bodem programu bylo schválení zřízení Správy financí pro Ústecko-Liberecký region. V další části přednesli předsedové klubů informace o činnosti a o přípravě krajských voleb 2024.

Usnesení ze sněmu naleznete na tomto místě.

Ing. Josef Hora

předseda Místní HNHRM

Sněm ve Frýdlantu

V sobotu dne 18. března 2023 se v historické budově radnice ve Frýdlantu konal Sněm Místní HNHRM. Na programu bylo projednání hospodaření hnutí v roce 2022, zpráva auditora a návrh rozpočtu hnutí na rok 2023. Dále delegáti projednali návrh na uzavření smlouvy s paní auditorkou Ing. Danou Šedivou, MBA na zpracování auditu v roce 2023 a vyslechli zprávy předsedů klubů o výsledcích komunálních voleb ve svých obcích a městech. Rozebírán byl také zánik Klubu Místní HNHRM Bílina, zřízení Klubu Místní HNHRM Žlutice, zrušení některých účtů klubů a informace z krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého. Přítomní zástupci klubů hnutí projednali a schválili orgány hnutí. Dále uložili předsedovi hnutí Ing. Horovi upravit v souladu s usnesením Stanovy Místní HNHRM a Etického kodexu a předložit návrhy ke schválení do 30. června tohoto roku.

V závěru delegáti konstatovali počty členů v jednotlivých klubech hnutí (celkový počet je 161 členů) a předseda poděkoval hostitelskému klubu za zajištění reprezentačních prostor pro konání sněmu. Příští Sněm Místní HNHRM se uskuteční v sobotu dne 16. 03. 2024 v Bochově.

Usnesení ze sněmu naleznete na tomto místě.

Ing. Josef Hora

předseda Místní HNHRM

Oživení webových stránek

 

Vážení návštěvníci webových stránek Místního HNHRM,

 

po úspěšných krajských volbách a smutném období, kdy zemřel zakladatel a předseda našeho hnutí pan Ing. Vladimír Bartoň dochází k resuscitaci našich webových stránek. Chceme vám podávat aktuální informace o každodenním dění a přípravě podzimních komunálních voleb. A to nejen v našich 15 klubech, ale i v dalších volebních subjektech, ať již tradičních, které pod naším praporem kandidovaly v minulosti, nebo nových, které by chtěly pod značkou Místní HNHRM kandidovat letos poprvé.

Zásadní událostí tohoto roku byl březnový sněm hnutí, na kterém bylo mimo jiné odsouhlasena změna sídla hnutí i jeho organizační struktura. Podrobnosti naleznete v Usnesení Sněmu Místní HNHRM, konaného dne 17. března 2022 v Teplicích.

Vážení přátelé, věřím, že i aktualizovaný web přispěje k úspěchu v letošních komunálkách a bude tak naplněna preambule, kterou je charakterizováno naše dlouholeté snažení všude tam, kde je o naše hnutí zájem.
S poděkováním za tolerování poměrně dlouhého odmlčení,

 

Ing. Josef Hora
předseda Místní HNHRM

 


Vzpomínáme

Ve věku nedožitých 88 let nás navždy opustil Ing. Vladimír Bartoň, zakladatel a dlouholetý předseda hnutí Místní. Jeho odchodem jsme ztratili noblesního člověka prvorepublikové školy, který byl skvělý profesionál, přitom úžasný kamarád a nikdy nezkazil žádnou legraci.

Vladimír, kterému jsme všichni říkali Mirku, uměl být neskutečně precizní, a přitom velmi tolerantní k nám druhým. Když v roce 1998 zakládal naše hnutí, tehdy ještě pod názvem Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí, nebylo vůbec pochyb o tom, kdo by měl být jeho předsedou. A byl jím až do úterý 30. listopadu, kdy nás náhle opustil.

Odchodem našeho předsedy jsme ztratili osobnost, která dokázala z lokálního nestranického uskupení vybudovat hnutí, které dnes působí ve čtyřech krajích. Díky jeho charisma a osobnostním kvalitám si dokázali Místní získat skvělé jméno a respekt u politických partnerů i veřejnosti.

Mirku, i když tam nahoře jsi určitě skvělá posila týmu, tady nám budeš moc chybět.
Tvoji Místní

Výsledky HNHRM v komunálních volbách 2014

V letošních komunálních volbách získalo naše hnutí 135 zastupitelských křesel a dle počtu zvolených zastupitelů se umístilo na 19. místě z celkem 312 subjektů. Dalších 10 zastupielů bylo zvoleno za Sdružení HNHRM a NK.

 

Detailní výsledky naleznete v této tabulce.