Login Form

Fond pro pomoc hasičům

Fond pro pomoc hasičům při nečekaných zdravotních potížích chce zřídit Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst spolu s hasiči v Karlovarském kraji. Peníze budou dostávat profesionální i dobrovolní hasiči. První příspěvek už zástupci hnutí předali profesionálnímu hasiči ze stanice Sokolov.

Náplní práce hasičů je pomáhat ostatním. Někdy ale i oni potřebují pomoc od ostatních. Profesionální a dobrovolní hasiči jsou kdykoliv připraveni poskytnout pomoc lidem v nouzi. Ale i oni se dostávají do situací, kdy musí řešit své vlastní problémy a potřebují pomocnou ruku od ostatních. To si Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst v Karlovarském kraji uvědomuje. „ Naše hnutí spolupracuje a podporuje hasiče již delší dobu. Jde nám hlavně o případy, kdy se hasiči nebo jejich děti dostanou do vážných zdravotních problémů. V dnešní době jsou léčba či speciální zdravotní pomůcky velmi drahé a ne vše pojišťovny hradí. Víme, jak moc může i malý finanční dar pomoci," tvrdí šéf hnutí v kraji Josef Hora. Založený fond bude soustřeďovat finanční prostředky, které by hnutí v případě potřeby vyplácelo jako dar těm, kteří by pomoc potřebovali. První dar už zástupci hnutí předali. Částku 7.500 Kč dostal sokolovský profesionální hasič Jan Šnajdr. Jeho dvouletý syn se narodil s vážnými zdravotními komplikacemi a od narození se rodiče malého Honzíka potýkají s nákladnou léčbou a pořizují drahé zdravotní pomůcky. Dar od hnutí je právě určen pro potřeby léčby malého Honzíka a jeho otec si šek převzal při závodech dětských hasičských kolektivů v Sokolově.
„Věříme, že to zdaleka nebude poslední finanční pomoc, kterou jsme hasičům předali," uvedl při předání zástupce hnutí Ladislav Zapf. „Každého daru si nesmírně vážíme a věříme, že Honzíkovi pomůže," poděkoval při předání sokolovský profesionální hasič Jan Šnajdr. Pro další pomoc pro malého Honzíka vznikly webové stránky www.pomocprohonzika.cz, na kterých je uveřejněn jeho příběh a možnost, jak podpořit jeho další léčbu. Prostředky do fondu na podporu hasičů chce hnutí shánět z vlastních zdrojů, od sponzorů a také za předpokladu, že uspějí v podzimních volbách do krajského zastupitelstva, z finančních prostředků získaných za mandáty v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst je uskupením, které kandiduje do podzimních krajských voleb. Právě podpora hasičů v kraji je jedním ze stěžejních témat programu hnutí.