Login Form

Podpora hasičů v roce 2013

I v letošním roce se naše Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst rozhodlo významně podporovat profesionální a dobrovolné hasiče Karlovarského kraje. V měsíci březnu byla celostátním sněmem HNHRM pro tento účel schválena finanční částka ve výši 300 000,- Kč. Tato částka byla uvolněna z finančních prostředků získaných na základě volebního úspěchu při volbách do krajského zastupitelstva v roce 2012, kdy jsme jako starostové společně s hasiči získali pět mandátů v krajském zastupitelstvu. Finanční prostředky poskytnuté hasičům budou rozděleny do čtyř oblastí:

1) Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro podporu turnaje v sálové kopané, sportovní soutěže ve výstupu na cvičnou věž a pro podporu oblastního kola ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

2) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlovarského kraje na podporu pořadatelství oblastních kol ve hře „Plamen" a v požárním sportu v kategoriích dorostů, mužů a žen. Dále potom na podporu Karlovarské ligy jak v kategorii mládeže, tak v kategoriích mužů a žen.

3) Podpora mentálně a tělesně postižených dětí hasičů Karlovarského kraje.

4) Podpora hasičů v Karlovarském kraji při hmotné nouzi způsobené nežádoucí situací jako požár, živelná pohroma, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc atd.

Dále se naše hnutí bude podílet na podpoře mnoha dalších akcí, o kterých Vás budeme průběžně informovat.