Login Form

HNHRM podporuje hasiče

Jako starostové, místostarostové a radní v obcích a městech víme, jak důležitou složkou jsou hasiči. V našich městech zastávají kromě svého základního poslání, tj. ochrany zdraví a majetku, také velice důležitou společenskou úlohu.

Na kandidátní listiny pro komunální volby jsou pravidelně zařazováni členové Sboru dobrovolných hasičů. A je to tak dobře. V obcích a městech podporujeme spolkovou činnost dobrovolných hasičů, pomáháme při zajišťování techniky, výzbroje a výstroje a vážíme si práce, ochoty a obětavosti našich spoluobčanů – hasičů.

Naším cílem je, aby ve volbách do krajských zastupitelstev v roce 2012 bylo na kandidátce dostatek kvalitních kandidátů - hasičů a hlavně si přejeme, aby se jejich zástupce dostal do tohoto orgánu kraje.

Naše poselství je: „Zvolte si svého hasiče do zastupitelstva kraje".

 

Pár příkladů spolupráce vedení měst s hasiči:

Město Chodov:

www.mestochodov.cz

www.sdhchodov.cz

 

Podporujeme krajskou ligu požárních sportů:

www.krajskaliga.cz

 

Další zajímavé informace:

www.pozary.cz

www.oshso.cz