Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Volební program Karlovarský kraj


Vážený voliči – obyvateli Karlovarského kraje.

   Představujeme Vám kandidátku skutečně nezávislých starostů, místostarostů, radních, členů zastupitelstev obcí a měst a také hasičů z Vašeho kraje.

   Tak jako slouží starostové a hasiči společně, k prospěchu a růstu svých obcí a měst, považujeme za správné toto logické a léty ověřené spojení použít i v práci pro Karlovarský kraj. Spolupráce starostů a hasičů se stala každodenní součástí našich pracovních, kulturních i společenských životů, a proto to tak chceme i v případě krajských voleb v roce 2012.

   Představujeme Vám náš pohled na to, jak Karlovarský kraj v příštích čtyřech letech spravedlivě spravovat, řídit a zejména rozvíjet. V úvodu si dovolujeme položit jednoduchou otázku.
 
„Znáte svého starostu - znáte ale také i svého krajského zastupitele?“

   Naše úsilí směřuje k tomu, aby tak jako znáte tvář a práci starosty své obce, svého města, tak Vám byl stejně známý i Váš zástupce v zastupitelstvu Karlovarského kraje. Rozhodnete – li se zvolit svého starostu, nebo zástupce ze své obce, garantují tito kandidáti, že neopustí své občany tím, že budou usilovat o jakoukoliv uvolněnou – rozuměj placenou - funkci a teplou krajskou kancelář, ale navíc ke své práci ve městě budou mít možnost hájit Vaše zájmy v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
 
  S ohledem na to, že jsme každodenně ve styku s občany svých obcí a měst a přímo řešíme dopady řady problematických rozhodnutí zákonodárných orgánů, státních institucí a krajské veřejné správy cítíme, že hlavní oblasti, na které se ve své práci musíme v následujících čtyřech letech zaměřit jsou:

KARLOVARSKÝ KRAJ

· bezpečný – právě zde, jsou hasiči těmi nejpotřebnějšími. Jsou přímými účastníky každé krizové situace a mají tak bohaté zkušenosti, které dokáží ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému řešit a zejména v oblasti prevence a to nejen v oblasti požární ochrany, dopravy, a kriminality je zužitkovat.

· zdravý – náš kraj si po dlouhých letech „experimentování“ zaslouží stabilní a funkční zdravotnictví. Občané našeho kraje se také potýkají v místě svého bydliště se špatnou dostupností jak lékařů – specialistů, tak i praktických lékařů.

· vzdělaný – pro další rozvoj našeho kraje se ukázalo jako nezbytné podpořit učňovské a střední školy. Ty jsou základním předpokladem rozvoje každého regionu. Považujeme za nešťastné koncentrovat středoškolské vzdělávání do dvou velkých center, vzdělávání nelze řešit „průmyslovým“ způsobem. Je nezbytné zachovat i malé Základní školy v obcích našeho kraje.

· rozvíjející se – nejdůležitějším bodem pro příchod dalších investorů do našeho kraje je jednoznačně dokončení napojení silnice R6 na dálniční síť jak v ČR tak ale i v SRN. Silnice v majetku Karlovarského kraje musí být alespoň v takovém stavu jako jsou cesty a silnice v majetku měst. Chceme aby byla více využívána zákonodárná iniciativa kraje, které je dalším nástrojem k rozvoji kraje.


Představili jsme naše vize a nyní Vám chceme sdělit jak toho dosáhnout.


Bezpečný kraj


 • podpořit Policii ČR
 • zlepšit podmínky pro činnost hasičů – pojištění, mládež, finance
 • technický stav silnic všech kategorií
 • prevence
 
Zdravý kraj

 • Zachování dostupnosti zdravotní péče, chceme zachovat a systematicky rozvíjet osu nemocnic Cheb – Sokolov – Karlovy vary, společně se soukromými nemocnicemi v ostrově a Mariánských Lázních.
 • Podporovat soukromého investora v dalším zlepšení Sokolovské nemocnice. Úspěšné fungování soukromých nemocnic v Ostrově a Mariánských Lázních by mělo být zdrojem inspirace pro fungování celé sítě.
 • Vyvíjet další systematický tlak na zdravotní pojišťovny – je nutné rozšíření ordinací praktických a odborných lékařů a to podle potřeb pacientů. Na tuto péči má nárok každý obyvatel kraje a hlavním argumentem nemůže být pouze finanční otázka.

Vzdělaný

 • ve spolupráci se zaměstnavateli našeho kraje nastartovat obnovu učňovského školství v kraji.
 • Podpora malým středním školám, které zajišťují středoškolské vzdělání v každém koutu našeho kraje
 • Podpora základním školám v malých obcích. Toto základní vzdělání musí být dostupné v místě bydliště. Stávající síť základních škol v kraji musí být zachována.
 • Systematicky podporovat práci s mládeží. Právě sportovní, kulturní a jiné spolky, které vychovávají mládež v kraji by měli mít jistotu, že se jim dostane podpory, bez ohledu na velikost města nebo obce, ve které působí.

Rozvíjející se kraj

 • Neustat v tlaku na dostavbu rychlostní silnice R6, která je důležitou dopravní tepnou kraje
 • Zákonodárná iniciativa kraje. Kraj má právo navrhovat zákony, či jejich úpravy. Víme z praxe, kde poslanci dlouhá léta přehlížejí Vaše problémy – drogy, prostituce, nesystémová podpory lidí vyhýbajících se práci a kteří dlouhá léta žijí pouze z dávek a kraji nic nepřináší. U hasičů je nutné vyřešit zákonem jejich dobrovolnickou činnost, kterou vykonávají. Zde je potřeba se zaměřit na zajištění dobrovolných hasičů v případě dlouhodobých následků úrazů spojených s jejich činností a také vyřešit kolizi mezi výkonem jejich běžného občanského povolání a výkonem dobrovolného hasiče. Zaměstnavatelé hasičů by neměli „trpět“ tím, že zaměstnávají dobrovolného hasiče.
 • Snížení počtu placených politických funkcí- uvolněných (placených) členů rady Karlovarského kraje a ušetřené peníze za tyto platy využít pro potřeby občanů kraje.
 • Podpora hejtmanovi, který bude pracovat pouze pro kraj a nebude kumulovat funkci hejtmana s jinou politickou funkcí.
 • Efektivní a průhledný systém dotací do všech oblastí.