Poděkování

Vážení spoluobčané,

Děkuji Vám za voličské hlasy, které jste našemu Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst dali ve volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje.
Pro naše hnutí to je velmi zdařilý výsledek reprezentující každodenní prácí starostů a hasičů.

Jsem přesvědčen o tom, že v počtu pěti získaných mandátů dokážeme v nejvyšším krajském orgánu prosazovat záležitosti, které vyplývají z našeho volebního programu a jsou blízké i ostatním pravicově zaměřeným volebním stranám a zejména budou přínosem pro vás jako obyvatele našeho kraje.

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst budou v krajském zastupitelstvu reprezentovat :
blazekM
Mgr. Dalibor Blažek – starosta města Aš
Hora
Ing. Josef Hora – starosta města Chodova
Paprsek
Ing. Pavel Paprsek – profesionální hasič
Vastl
MUDr. Oldřich Vastl – primář ortopedického oddělení Nemocnice Sokolov
Pokorny
Luboš Pokorný – starosta obce Krásná u Aše


S přáním příjemných podzimních dnů,

Ing. Josef Hora, Klub HNHRM Chodov