K amnestii presidenta

Stanoviska některých našich členů k amnestii presidenta Václava Klause:

Ing. Vladimír Bartoň, předseda HNHRM
K amnestii VK nelze přihlížet jinak, než jako na promyšlený čin ke zrušení
vyšetřování velkých dřívějších "megarozkrádaček" (s kamufláží masy přidaných
malých zlodějíčků) a jejich aktéry uvést jako bezúhonné do slušné
společnosti.


Ing. Petr Hůla, Ph.D., člen HNHRM Milovice
Důrazně nesouhlasím s rozsahem amnestie prezidenta republiky Václava
Klause. V důsledku této amnestie dochází ke zmaření mnohaleté práce orgánů
činných v trestním řízení a k vážnému poškození pověsti České republiky jako
právního státu.