Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Volby do PS PČR 2013

Připojuji vyjádření Ing. Pažourka k podpoře KDU-ČSL ve  volbách 2013 do PS Parlamentu ČR, se kterým plně souhlasím (Mgr. Leo Steinera osobně znám) a prosím všechnu naše členy a sympatizanty, aby svůj hlas o tomto víkendu dali právě KDU-ČSL.

Ing. Vladimír Bartoň

předseda HNHRM

 

Ing. Vlastimil Pažourek:

Proč podporuji KDU-ČSL?

Nejsem členem žádné církve, měřítkem tradičního světa jsem vlastně bezvěrec. Nicméně jsem vděčný rodičům i prarodičům, že do mě štipec křesťanské výchovy vložili, tak jako asi každému z nás v Čechách. Řadu let jsem si ani neuměl představit, že bych v politickém soupeření podporoval „křesťanskou stranu“. Mnoho přátel jsem určitě překvapil, když se dozvěděli, že v parlamentních volbách 2013 podporuji „lidovce“.  Je to z mé strany logická volba, považuji proto za důležité, tuto logiku vysvětlit. Důvody si Vám dovolím přednést.

 

1)      KDU-ČSL má v Ústeckém kraji rozumného a schopného politika Mgr. Leo Steinera, který ukázal odvahu v rozkrývání nepřijatelných praktik při rozdělování peněz v programu ROP Severozápad.  Jeho práce pomohla zastavit „privatizaci“ evropských dotací ve prospěch propojené a úzké skupiny osob. Bohužel na snaze ovlivňovat evropské peníze se v Ústeckém kraji podílela řada osobností z větších zavedených stran jako ODS, ČSSD, v menší míře i KSČM.  Leovi bylo dokonce vyhrožováno žalobami; vše ustál se ctí a i proto si zasluhuje důvěru reprezentovat kraj v parlamentu.

2)      KDU-ČSL se v uplynulých čtyřech letech nepodílela na vládě, ani na ostudě fungování parlamentu. Po odchodu části jejich členů do TOP 09, už má mezi sebou minimum představitelů, odpovědných za podezřelé kauzy let minulých. Lidé ze starého vedení už stranu nereprezentují. V čele strany jsou noví lidé, ovlivnění zážitkem roku 1989, kteří se jasně vymezují proti nepořádkům uplynulých let.  Strana v době mimo parlament prošla generační výměnou, která jí dává šanci do budoucna.

3)      Leo Steiner má osobní organizační zásluhu na vznik krajského hnutí PRO! kraj, kde se poprvé podařilo integrovat nezávislé struktury proti nepřijatelné politice kraje, reprezentované některými politiky ODS a ČSSD. PRO! kraj byl postaven na spolupráci místních politických sdružení jako je třeba Volba pro město Děčín, B 10 (Bílina), Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (Varnsdorf), Pro Chomutov atp., spolu s krajskými organizacemi Strany zelených a KDU-ČSL. Přes nepřízeň agentur pro průzkum veřejného mínění, které mu nedávaly žádné šance, se PRO kraji dokonce podařilo uspět; získal 8,15 % hlasů a 6 mandátů krajských zastupitelů.

4)      Pro místní struktury KDU-ČSL byla právě spolupráce v rámci hnutí PRO! kraj cestou otevírání se novým postupům a skutečně politickému uvažování. Lidovci našeho kraje, do té doby trochu zahledění do sebe v uzavřených komunitách, se stali součástí širšího politického směru. Podobný trend otevírání se nezávislým osobnostem je rozpoznatelný i v jiných regionech země. Nejen já jsem přesvědčen, že právě u lidovců to může být zárodek nových slušných struktur v české demokratické společnosti budoucnosti.

5)      Lidovci patří k tradičním českým politickým strukturám, které se podílejí na existenci a fungování naší země od jejího vzniku. Patří ke stranám s velkou členskou základnou i velkou mírou obětavosti členů. Současně ale nejsou „novou“ stranou bez jasné, organizační struktury a pravidel. I předem negativně zaujatý čtenář musí uznat, že patří ke „stabilním“ politickým strukturám. Právě návrat k tradici a stabilitě poměrů považuji za jednu z potřeb současné České republiky. Revoluce a změny za „každou cenu“ nikam nevedou, naopak vyžadují neustálé korekce. Naše země se po dvou desítkách let neustálých změn potřebuje především uklidnit a „stabilizovat“. Jen tak je možné, aby tady byl konečně pořádek.

6)      Lidovci jsou v negativním hodnocení let 1938-1989 součástí hlavního proudu české politiky. Deklaraci neúčasti na vládě za účasti KSČM považuji za zásadní. Současně se jasně vymezují proti extrémismu a rasismu. Jsou solidní demokratickou stranou evropského stylu se schopností najít partnery v rámci Evropské unie.

7)      Mým vzorem politického uspořádání země není anglosaský svět, k němu máme i mentálně hodně daleko. Jsem přesvědčen, že je nám bližší myšlení našich nejbližších sousedů - Němců. V Bavorsku jsem měl možnost zažít, co to je, pokud zemi vede skoro 70 let křesťanská strana s racionální sociální i hospodářskou politikou. Německá Spolková republika pro většinu z nás je vzorem dobrých pořádků, demokratického uspořádání země s velkou mírou tolerance k různým názorům, ekologického přístupu k přírodě, rozumné sociální politiky. Právě SRN je dnes ekonomicky nejúspěšnější zemí „západního“ světa. Mezi českými politickými subjekty je KDU-ČSL hlavní politickým partnerem CDU-CSU a Angela Merkelová právě této straně deklarovala podporu.

8)      Jsem tradiční příznivec „rozumné“ liberálně - konzervativní politiky, která znamená přirozenou péči o životní prostředí, kulturní dědictví a o lidi v nouzi. Program KDU-ČSL tuto potřebu naplňuje, není v těchto směrech nijak extrémní, spíše rozumně evoluční. Nerozumné sociální experimenty posledních let nás vrátily v mnoha směrech hodně zpět. Slova jako „solidarita s potřebnými“ dnes spíše nahrazují „peníze jen těm, co si je zaslouží“. Náš svět není tvořen jen racionálními činy, ale i přirozenou lidskou potřebou pomáhat ostatním. KDU-ČSL se k odkazu konzervativní solidarity hlásí, v tomto smyslu není ostudou býti „konzervou“.

9)      Silným tématem Lidovců byla vždy podpora rodiny. V našem kraji je „dobrých rodin“ čím dál méně. Prosazuje se zde život mimo tradiční schémata, mimochodem částečně podporovaný i státem. Společné daňové výhody pro rodiny s dětmi považuji za zásadní téma, jak alespoň trendy poslední doby vyrovnávat. Bohaté a prosperující regiony světa nežijí z atomizovaných jednotlivců, ale z kooperace mezi lidmi, rodinami, spolky, společnostmi i firmami. Pokud dobře funguje rodina, je sociální zázemí každého jejího člena zajištěno. Návrat k tradičním hodnotám, podpořených státem se určitě vyplatí. Je to určitě přirozenější než vytvářet daleko dražší systémy sociálních služeb.

10)   V Německu jsem poprvé od politiků před volbami slyšel tuto větu – „Hledáme řešení dobré pro naši zemi“. Nejde jen o mě, mou skupinu přátel či o profesní nebo oborový zájem. Politické struktury jsou tady od toho, aby řídily zemi. Z mého pohledu nemá smysl podporovat někoho, kdo působí extrémně a posouvá dopředu zemi špatným směrem. Je třeba hledat struktury s rozumným „koaličním“ potenciálem. Tuto roli KDU-ČSL jako jedna z mála stran splňuje. Nějaká vláda bude muset zemi řídit, KDU-ČSL si v ní umím představit a nemyslím si, že zrovna oni budou dělat ostudu. Také proto volím a podporuji „Lidovce“.

Ing. Vlastimil Pažourek, radní města zvolený za Volbu pro město Děčín

Podporující kandidát KDU-ČSL do parlamentních voleb 2013.